ATIS - FOTO UPLOADER

LICENČNÍ SMLOUVA NA UŽITÍ FOTOGRAFIE

Autor fotografie

Název Subjektu: *
Jméno a Příjmení: *
Město: *
Ulice a číslo popisné: *
PSČ: *
Stát: *
E-mail: *

Uživatelé

ATIS a.s. IČO 25351117 (zástupce uživatelů)

1. Předmět smlouvy

Touto smlouvou autor poskytuje uživatelům licenci v níže uvedeném rozsahu k fotografii(ím) /dále jen fotografie/, které jsou přílohou (resp. jejich náhledy)

2. Způsob užití

Autor poskytuje uživatelům výhradní licenci v tomto rozsahu:
a) ke všem způsobům užití
b) v rozsahu neomezeném (i časově)
c) k jakýmkoliv úpravám fotografie(í)

3. Podmínky užití

Autor poskytuje uživatelům licenci v rozsahu této smlouvy bezúplatně.

4. Podlicence

Autor souhlasí s tím, aby uživatelé postoupili licenci dle této smlouvy třetí osobě (českým i zahraničním partnerům), které mohou s fotografiemi disponovat a poskytovat je svým vlastním zákazníkům k neomezenému užití.

5. Ostatní

Registrací autora na www.atisbruntal.cz/uploader/ a odesláním fotografie(í) do fotogalerie stvrzuje autor platnost této licenční smlouvy a současně prohlašuje, že k uvedené(ým) fotografii(ím) má souhlasně ošetřena osobnostní práva.


Potvrzuji, že jsem si přečetl/a licenční smlouvu a souhlasím s ní